O projektu

Anotace projektu
Projekt „Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“ reaguje na poptávku trhu práce po kvalifikovaných pracovnících v technických, popř. přírodovědných oborech, o něž je ovšem mezi žáky 9. tříd ZŠ relativně malý zájem. Cílem projektu je proto vytvořit motivační a aktivizační vzdělávací program pro žáky 8. a 9. tříd základních škol za cílem poskytnout cílové skupině těchto žáků (cca 748 žáků) nástroj k zatraktivnění výuky předmětů podporujících zájem o technické vzdělávání a to formou intenzívních aktivizačních metod ideálních pro týmovou práci – workshop. V rámci projektu proto vznikne vzdělávací program k realizaci dvoudenních motivačních workshopů a to včetně všech moderních opor výuky.
 

Partneři projektu
Statutární město Přerov
Meopta - optika, s.r.o.
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
 

Přínos pro cílovou skupinu
Přínosem pro cílovou skupinu žáků bude především:

  • program šitý na míru očekáváním a potřebám dané cílové skupiny,
  • získání nových poznatků o možnostech studia a především pracovního uplatnění v technických oborech,
  • získání široké škály kontaktů na nabízené možnosti studia technických, popř. přírodovědných oborů v Olomouckém kraji.
     

Kontakt – realizátor projektu
Základní škola Přerov, Želatovská 8
Tel.: 581 202 970
E-mail: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
www.zs-zelatovska.cz